Profesní a odborné kurzy ATM

Kurzy jsou určeny jak vidícím tak i nevidícím lidem, kromě kurzu č.1, který je určen výhradně pro učitele nebo studenty pedagogických fakult.

V případě, že má o studium ATM vážný zájem nevidící člověk, nabízíme zkušební dvoudenní vstupní kurz zdarma. V něm si může vyzkoušet modelovat se šamotovou hlínou u otočného stojanu, seznámit se s atmosférou výukových prostor a naučit se základní prostorovou orientaci uvnitř budovy.

Kurzy odborného modelování ATM jsou koncipovány jako řemeslný učební obor vedoucí k pracovnímu uplatnění v oboru řemeslně-výtvarného modelování ATM nebo k profesnímu uplatnění - lektor ATM, což však nebrání tomu, aby účastník absolvoval například pouze jeden vybraný kurz dle vlastního zájmu. Každý kurz je zakončen osvědčením o absolvování daného kurzu. Získání podlicenční smlouvy v oboru ATM je podmíněno absolvováním všech odborných kurzů 2-5.

Kurzy 2,3,4,5 jsou realizovány v průběhu celého roku na základě zájmu a individuální domluvy s účastníky.

Kurz č. 1 - Praktické využití ATM pro učitele

Kurz je určen pro učitele mateřských, základních nebo uměleckých škol, kteří v rámci inkluze pracují s žáky se zrakovým hendikepem nebo mají zájem oživit klasickou výuku.

Obsahem kurzu je seznámení se technikou ATM. Teorie se prolíná s přímým praktickým modelováním. Vše je doprovázeno metodickými postupy a motivační inspirací. Účastníci sami zažijí to, co mohou potom přímo dělat se svými žáky na školách. Jedná se o jednoduché návody, jak využít ATM při výuce matematiky, přírodopisu, psaní, výtvarné výchovy. Součástí je i metodika ATM, kterou každý účastník obdrží. Dále každý účastník kurzu získá základní informace týkající se vhodných druhů hlín pro modelování, seznámí se s procesem schnutí a finálního pálení v elektrické peci.

Délka kurzu: 6 hodin
Cena: 1 800 Kč
Max. počet účastníků: 6

Kurz č. 2 - Modelování nádob v ATM

Obsahem intenzivního kurzu je výuka hmatové matematiky a modelování základní nádoby s hmatovým dekorem dle vlastního návrhu. Součástí je i představení tvarových variant pro modelování zahradních nádob a objektů z pálené hlíny. Na závěr kurzu jsou účastníci seznámeni i s technologickým procesem schnutí a pálení v elektrických pecích.

thumb image002thumb image003Délka kurzu: 3 dny
Cena: 3 600 Kč
Max. počet účastníků: 3

V ceně kurzu je zahrnuta výuka, materiál, výpal finální nádoby a ubytování s možností vlastního vaření.

 

Kurz č. 3 - Modelování obličeje v ATM

Obsahem intenzivního kurzu je vysvětlení proporčních zákonitostí a řemeslné stavby obličeje v ATM. Účastník kurzu se naučí modelovat základní hadovou kostru obličeje, která slouží jako řemeslný základ pro následné výtvarné tvoření. Dále modeluje vybranou variantu obličeje až do finální podoby.

image004Délka kurzu: 3 dny
Cena: 3 600 Kč
Max. počet účastníků: 3

V ceně kurzu je zahrnuta výuka, materiál, výpal finálního obličeje a ubytování s možností vlastního vaření.

Kurz č. 4 - Modelování hlavy v ATM

Obsahem intenzivního kurzu je vysvětlení proporčních zákonitostí a řemeslné stavby hlavy v ATM. Účastník kurzu se naučí modelovat základní hadovou kostru hlavy, která slouží jako řemeslný základ pro následné ztvárnění výtvarné podoby hlavy.

image005image006Délka kurzu: 3 dny
Cena: 3 600 Kč
Max. počet účastníků: 3

V ceně kurzu je zahrnuta výuka, materiál, výpal finální hlavy a ubytování s možností vlastního vaření.

Kurz č. 5 - Modelování figur v ATM

Obsahem intenzivního kurzu je vysvětlení proporčních zákonitostí a řemeslné stavby figury v ATM. Účastník kurzu se naučí modelovat základní hadovou kostru figury, která slouží jako řemeslný základ pro další výtvarné tvoření. Kostra figury je následně tzv. pokryta kůží a oblečena, poté jsou ještě dodělány finální detaily.

image007Délka kurzu: 3 dny
Cena: 3 600 Kč
Max. počet účastníků: 3

V ceně kurzu je zahrnuta výuka, materiál, výpal finální figury a ubytování s možností vlastního vaření.

Z naší tvorby
výtvarné práce nevidících lidí...
nádoba střední, 26cm

nádoba střední, 26cm

zahradní nádoby na květiny (výška cca 26 cm)
760
nádoba malá, 22cm

nádoba malá, 22cm

zahradní nádoby na květiny (výška cca 22cm)
600
domovní znamení

domovní znamení

domovní znamení – Marie (do niky ve fasádě, výška 36 cm)
1800
kuličkovník

kuličkovník

hmatová hračka na kuličky (výška 36 cm)
3600
květy

květy

hmatové květy na stůl či na pověšení
260
nádoba hlava

nádoba hlava

zahradní nádoba hlava (výška 30 cm)
1500
květ - svícen

květ - svícen

hmatové květy jako dekorace na stůl (šamotová hlína, barevné sklo)
300
anděl

anděl

anděl domácí (možnost i pro zavěšení, výška 20 cm)
360
Partneři a sponzoři
Nahoru