AXMANOVA TECHNIKA MODELOVÁNÍ (ATM)
jako cesta k uplatnění tvůrčích schopností lidí s handicapem

Štěpán a Tereza Axmanovi díky mnohaletým zkušenostem práce s nevidomými lidmi našli možnost samostatného výtvarného vzdělávání opírající se o hmatové schopnosti nevidomých, systém počítání proporcí a tvárný materiál - hlínu. Řemeslně výtvarná technika, dostala jméno Axmanova technika modelování, ve zkratce ATM. Její podstatou je takzvaná hmatová matematika, což je systém, díky kterému se nevidící lidé učí proporce světa kolem.

Vu00edce o ATM
Partneři a sponzoři
Nahoru